Menü

Anasayfa Tarihçe Personel Kütüphane Kuralları Kütüphane Sözlüğü Koleksiyonlar Süreli Yayınlar Yazma Eserler Bağışlar Engelliler e-Danışma Ödünç Kitap Alma İletişim

Süreli Yayınlar

Kütüphanemizde 5000 kadar matbu (basılı) süreli yayın bulunmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığının süreli yayınları da dâhil olmak üzere pek çok dergi koleksiyonumuzda yer almaktadır.

Başkanlığımız, dergicilik alanında 1950’lere uzanan bir tecrübeye sahiptir. Süreli yayınların toplumu din konusunda aydınlatmadaki fonksiyonunu göz önünde bulunduran Başkanlık, bu heyecanı 1956’da ilk kez Diyanet İlmi Dergi’yi yayınlayarak başladı. 1968’de Diyanet Gazetesi, 1978’de Diyanet Çocuk Dergisi ve ardından 1991’de Diyanet Aylık Dergi ve 1999’da yayın hayatına başlayan Diyanet Avrupa Dergisi ile bu heyecan katlanarak devam etti. Buna bir de 2013 yılında iki ayda bir, 2014 yılından itibaren de her ay düzenli olarak neşredilmeye başlayan aile dergisi katıldı.

1956 yılında “Diyanet Mecmua” ismiyle senede bir defa neşredilmek üzere yayın hayatına başlayan ve bugüne kadar önemli çalışmaların yayınlandığı Diyanet İlmi Dergi, 1962 yılı Haziran ayından itibaren üç aylık dönemlerde yılda dört sayı olarak neşredilmiş ve 2003 yılında Yüksek Öğretim Kurulunun "Hakemli Dergi" tanımına uygun olarak yayınlanmaya devam etmişti. 08.05.2015 tarihinde alınan kararla 2013 yılının ilk sayısından itibaren uluslararası EBSCO HOST ve ulusal TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanları tarafından indekslenmeye başlamıştır.

Diyanet İlmi Dergi yayın hayatına başladığı günden itibaren akademik ve kültür hayatımızda yankı uyandıran Kur’an, Gazali, Mehmet Akif, İbn Sina, Serahsi, Elmalı ve farabi gibi 16 adet özel sayıyı okuyucularının beğenisine sunmuştur.

Diyanet hizmetlerinin daha etkili ve verimli olabilmesi için personele dini ve mesleki genel kültür kazandırmak ve halkı dini konularda aydınlatmak amacıyla ilk olarak 22 Kasım 1968 tarihinde yayın hayatına giren Diyanet Gazetesi, 1991 yılından itibaren Diyanet Aylık Dergi ismiyle farklı bir logoyla yayın hayatına devam etmiştir.

1978 yılında süreli yayınlar ailesine katılan Diyanet Çocuk Dergisi yaklaşık 27 yıllık süre zarfında çocukların uykularına eşlik eden bir başucu kaynağı olmuştur. Diyanet Çocuk Dergisi okuyarak büyüyen anne babalar bugün çocuklarına Diyanet Çocuk Dergisi okumaktadır. Çocukların din eğitimine katkı sağlamak ve onların dünyaya bakış açısını geliştirmeyi gaye edinen Diyanet Çocuk Dergisi bir gökkuşağı gibi nesilleri birbirleriyle buluşturan bir değer olarak günümüze kadar var olagelmiştir. İçeriğinde yer alan karikatür, hikâye ve bulmaca ve görsellerle sadece çocukların hayal dünyasını geliştirmek ve onların zihin dünyasını inşa etmek gibi mühim bir görevi icra etmekle yetinmeyen Diyanet Çocuk Dergisi ahlaktan tarihe kadar geniş bir yelpazede belirlediği gündem konularıyla ülkemizin geleceğini aydınlatan bir kandil misyonu üstlenmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı süreli yayınları arasında ayrıca Diyanet Çocuk Dergisi ve Aile Dergisi de yer almaktadır.

Bu dergilerin ilk sayıdan itibaren günümüze ulaşan tüm sayıları Merkez Kütüphanemizde bulunmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığımızın yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak çıkardığı Diyanet Avrupa ve Diyanet Avrasya dergilerinin de tüm sayıları hali hazırda basılı olarak kütüphanemizde yer almaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı; İlmi Dergi, Aylık Dergi, Çocuk Dergisi ve Aile Dergilerinin 1991 yıllarından itibaren yayımlanan sayılarının dijital görüntülerine ulaşılabilmektedir.

→ Süreli Yayınlar Dijital Arşivi

Ayrıca İlahiyat Fakültelerinin çıkarmış oldukları dergiler de koleksiyonumuzda yer almaktadır.

Günümüzde yayımlanan çeşitli çocuk dergileri dini, kültürel ve sanatsal içerikli 57 tane dergiye aboneliğimiz devam etmekte, çeşitli kurumların yayımladığı dergilerini de koleksiyonumuza göndermeleriyle bu sayı 70’i bulmaktadır.

Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r–Reşad, Beyanü’l-Hakk, Dârü’l-Fünûn gibi geçmiş kültürümüze ışık tutan ve nadir sayılabilecek dergiler de matbu olarak kütüphanemizde mevcuttur. Özellikle Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r–Reşad dergileri hem matbu hem de dijital olarak kütüphanemizde yer almaktadır.