Menü

Yazma Eserler

Diyanet İşleri Başkanlığı Koleksiyonunda;

  • 5548 adet Arapça,
  • 620 adet Osmanlıca,
  • 74 adet Farsça ve 306 adet te diğer dillerde toplam 6548 yazma eser bulunmaktadır.

Yazma eserlere ait risalelerle birlikte bu sayı 10.000’i geçmektedir.

Başkanlık Merkez Kütüphanesi bünyesinde bulunan tüm yazma eserler için kataloglama çalışması başlatılmış olup bu bilgilerin elektronik ortama aktarılmasıyla birlikte, Türk ve Dünya kültür mirası için çok önemli olan bu eserler araştırmacıların istifadesine sunulacaktır.

→ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazmaları(Yazma Eserler Hakkında Bilgi )

Eserlerden Kopya Yoluyla Yararlanma

Yazma eserlerden kopya alımı; mikrofilm, mikrofilm baskısı, fotoğraf ve CD/DVD yoluyla yapılır.

Tüm yazma eserlerimizin dijital görüntüleri mevcut olmakla birlikte bu görüntülerden yararlanmak için izin alınması gerekmektedir.

Yazma Eserlerin dijital görüntülerinden yararlanmak için Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığına yazılı olarak başvuru yapılır. Başkanlıkça değerlendirildikten sonra istek kütüphane tarafından karşılanır.

Bu konudaki isteklerin karşılanmasında; 25/9/1986 tarih ve 86/11038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük" hükümleri uygulanır.
Kullanıcıların başvurularında;

  • -Kimliklerinin bir örneğini,
  • -İsim ve açık adreslerini, telefon numaralarını, Kopyasını istediği eserin, biliyorsa;
  • -Demirbaş numarasını,
  • -Adını, yazarını,
  • -Sayfa numaralarını,
  • -Hangi amaçla kullanacağını belirtmeleri,

Yazma eserlerden makale veya kitap yayımlamak üzere yararlananlar, yayımladıkları eserin bir nüshasını kütüphaneye vermek zorundadır.

Buna uymayanlara bir daha araştırma ve inceleme imkânı verilmez.

Yazma ve nadir eski harfli basma eserler ile çekimden zarar görebilecek eski harfli basma eserlerin fotokopileri çekilemez.

→ Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eser Kütüphaneleri Çalışma, Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerden Yararlanma Yönetmeliği

Diyanet İşleri Başkanlığının El Yazması eserlerinden yararlanmak için Eserlerin elektronik kopyalarını almak isteyen okuyucularımızın bu talepleri; aşağıdaki Yazma Eser Dijital Görsel Talep Başvuru Formunu doldurarak  "yazmaeserler@diyanet.gov.tr" e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.


Talep Formu