Menü

ÖDÜNÇ İADE

Başkanlık Kütüphanesinden ödünç materyal alma ve iade işlemleri ile ilgili kurallar şunlardır:

 

 1. Kütüphaneden; Başkanlık personeli ile Başkanlık teşkilâtından emekli olup Ankara’da ikamet edenler, ödünç materyal almak isterlerse kütüphane sistemine üyelik kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca üyelik kaydı yaptıran araştırmacı ve öğrenciler de ödünç materyal alabilirler.
 2. Üyelik kaydı için C. kimlik numarası, adı soyadı, unvanı, e-posta ve cep telefonu bilgileri alınır.
 3. Kütüphane üyeleri en çok 15 (on beş) gün süreyle ve en fazla 5 (beş) eser olmak üzere ödünç kitap alabilirler.
 4. 15 gün iade süresinden 3 gün önce ödünç eser/eserler alan okuyucunun e-mail adresi ve cep telefonuna iade hatırlatması için uyarı mesajı gönderilir.
 5. Okuyucunun ödünç aldığı eser/eserlerle ilgili uzatma talebini bildirmesi halinde 15 (onbeş) gün ek süre verilebilir. Bu işlem o eser/eserler için 1 kere yapılabilir.
 6. Gerektiğinde iade tarihi gelmemiş olan eser/eserler kütüphane yönetimi tarafından geri istenebilir.
 7. Almış olduğu eser/eserleri kasıtlı olarak iade etmeyen, kaybeden, yırtan veya zarar verenlere bir daha ödünç kitap verilmez.
 8. Ödünç alınan kitap kaybolmuş ise kitabın aynısı okuyucu tarafından temin edilir. Kitap kaybolmuş ve piyasada da bulunamıyor ise yönetimin belirleyeceği muadili bir kitap alınır.
 9. Kütüphaneden kitap veya başka bir materyali ödünç alan kişi o eser/eserleri veya materyali özenle iyi kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür.

 

Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Materyaller

 1. Referans eserler (Ansiklopediler, Sözlükler, index vs.),
 2. Taşbaskı eserler,
 3. Süreli yayınlar,
 4. Tezler,
 5. Görsel ve işitsel materyaller,
 6. Nadir nüshalar ve el yazması eserler ödünç olarak verilemez ve kütüphane dışına çıkarılamaz.