Menü

KÜTÜPHANE KOLEKSİYONU

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve Kocatepe şubesi olmak üzere kütüphane koleksiyonuna satın alma ve bağış yoluyla kitap girişi yapılmaktadır.

Kütüphane koleksiyonu; Matbu (basılı) eserler, Süreli Yayınlar, El Yazma Eserler, Taş Baskı Eserler ve Dijital Kayıtlardan oluşmaktadır.

Matbu (Basılı) Eserler

130.000 kadar matbu eser mevcuttur. Bunların yaklaşık 60.000 adedi Türkçe, 55.000 adedi Arapça, 5.000 adedi Osmanlıca, 170 adedi Farsça ve 4.000 civarındaki eser de diğer dillerden oluşmaktadır.

El Yazma Eserler

Kütüphane koleksiyonunda yer alan ciltli 7.200 adet el yazma eser; Arapça, Osmanlıca ve Farsçadır. Eserlere ait risalelerle birlikte el yazma eser sayısı 19.500 adede ulaşmaktadır. El yazma eserlerin tamamının dijital kayıtları mevcuttur. Yazma eserlerin dijital kayıtları online olarak açık erişime sunulmuştur.

El yazma eserler korumalı dolaplar içinde, hassas iklimlendirme cihazların bulunduğu, yüksek güvenlikli özel bir bölümde muhafaza edilmektedir.

Taş Baskı ve Nadir Eserler

Oldukça kıymetli olan bu koleksiyonda yaklaşık 5000 kadar Nadir Eser ve Taş Baskı bulunmaktadır.

Süreli Yayınlar

Koleksiyonda 5.000 kadar süreli yayın bulunmaktadır. Bunların içinde Sebilü’r-Reşad, Sırat-ı Müstakim gibi tarihimize damga vurmuş dergilerin yanı sıra dinî, kültürel, sanatsal ve tarih içerikli güncel dergiler de mevcuttur. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının ilk sayıları da dâhil olmak üzere, Aile, Aylık Dergi, İlmi Dergi ve Çocuk Dergisi de koleksiyon içerisinde basılı ve dijital olarak bulunmaktadır.

Bağışlar

Bu gruptaki en kıymetli bağış Diyanet İşleri Eski Başkanlarından Merhum Ahmet Hamdi Akseki’nin (d.1886 - ö.1951) bağışıdır. Merhumun 3.000 cilt içinde taş baskı ve el yazması eserlerin de bulunduğu özel kitaplığı kütüphanede okuyucuların istifadesine sunulmaktadır.

Son dönem hadis âlimlerinden merhum Şuayb bin Muharrem el-Arnavutun (d.1928 - ö. 2016) 5.000 eserden oluşan şahsi kütüphanesi de Başkanlık kütüphanesine bağışlanmıştır.  

Abdülhak Türkmâni de (d. 1969), şahsi kütüphanesinden temel İslam bilimleri ağırlıklı 1.500 kitabı Diyanet Kütüphanesine bağışlamıştır.