Menü

KÜTÜPHANE KOLEKSİYONUMUZ

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Kocatepe şubesi olmak üzere Kütüphane koleksiyonuna satın alma ve bağış yoluyla kitap girişi yapılmaktadır. Özellikle hem dini hem de diğer konulardaki güncel kitapların alımına büyük önem veren Başkanlık Kütüphanesi bu sayede koleksiyonunu artırarak 100.000 civarında kitabı bünyesinde barındırmaktadır.

Kütüphane koleksiyonumuz; Matbu (basılı) eserler, Süreli Yayınlar, Yazma Eserler ve Taş Baskı Eserler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Matbu (Basılı) Eserler: 90.000’e yakın matbu eserimiz mevcuttur. Bunların yaklaşık 50.000 adedi Türkçe, 35.000 adedi Arapça, 3000 adedi Osmanlıca, 170’e yakını Farsça ve 2000 civarındaki eser de diğer dillerden oluşmaktadır.

Yazma Eserler: 6548 adet yazma eserimizin çoğu Arapça ve Osmanlıcadır. Az miktarda da olsa Farsça yazma eserimiz bulunmaktadır. Eserlere ait risalelerle birlikte yazma eser sayımız 10.000 adede ulaşmaktadır. Tüm yazma eserlerimizin dijital görüntüleri mevcut olmakla birlikte bu görüntülerden yararlanmak için özel izin alınması gerekmektedir.

Taş Baskı Eserler: Oldukça kıymetli ve nadide eserlerin bulunduğu Taş Baskı koleksiyonumuzda 5000 adet eser mevcuttur.

Bu eserlerin 4414 tanesi Arapça, 575 tanesi Osmanlıca ve 11 tanesi de Farsçadır.

Süreli Yayınlar: Koleksiyonumuzda 5000’i aşkın süreli yayınımız bulunmaktadır.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının ilk sayıları da dâhil olmak üzere, Aile, Aylık Dergi, İlmi Dergi ve Çocuk Dergisi de koleksiyonumuz içerisinde basılı ve dijital olarak bulunmaktadır.

Koleksiyonumuzda bulunan tüm eserlerin bibliyografik bilgileri kütüphanecilik standartlarından en çok kullanılan AACR 2 ye (Anglo American Catalocing Rules 2) ve Marc’ın en güncel versiyonuna uygun olarak elektronik ortama LIBRID otomasyonu kullanılarak aktarılmaktadır.

Kütüphanemiz açık raf sistemine uygun olarak hizmet vermekte ve kitaplarımız Dewey Onlu Sınıflama Sistemindeki yer numaralarına göre raflara dizilmektedir.