----

Kütüphane Hakkında

 

Başkanlık
Web Sitesi

 

Kütüphane Hizmetleri

Katalog Tarama

 

Personel

İletişim Bilgileri

 

Duyurular

____________________________________________________________________________________________________


ANA SAYFA


     Başkanlık kütüphanelerinin kuruluş amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumu din konusunda aydınlatma amacına yönelik olarak Başkanlık mensupları ve araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalara bilgi, belge, kitap, makale ve doküman desteği sağlamak, okuyucuların doğru, güvenilir ve güncel dini bilgilere ulaşmasını temin etmektir. Kütüphanelerimiz kurum, ihtisas ve halk kütüphanesi işlevlerini görebilecek nitelik ve donanıma sahiptir.

Başkanlığımızın Ankara’da Kocatepe de ve Başkanlık Merkezi'nde (Eskişehir Yolu 9. km) olmak üzere iki kütüphanesi bulunmaktadır. Kocatepe de yer alan kütüphanede yaklaşık 19.000,  merkezde ise yaklaşık 35.000 cilt kitap bulunmaktadır. Halen her iki kütüphanemiz de okuyuculara hizmet vermektedir. Ayrıca Başkanlık Merkezi'nde yer alan kütüphanede 6.013 adet el yazması eser mevcuttur. El yazması ve nadir eserlerin kataloglama-sınıflama işlemleri tamamlanmış olup, 2007 yılında yapılan çalışmalar neticesinde bu eserlerin tamamı dijital ortama aktarılmıştır. Bu eserlerin künyelerine web üzerinden erişim sağlanmakta olup, eser görüntülerine ise Başkanlık Merkezi'nden erişilebilmektedir.

Matbu eserler, yazma ve nadir eserler, süreli yayınlar ve resmi yayınlar olmak üzere dört farklı yayın türü bulunmaktadır. Bu yayınların çoğunluğu dini, tarihi ve kültürel içerikli olup, dili Türkçe, Arapça ve Osmanlıca’dır.

Süreli yayın koleksiyonumuz geriye dönük yapılan çalışmalar sonucunda güncellenerek genelde dini, tarihi ve kültürel içerikli olmak üzere 1,250 ciltten oluşmaktadır. Ayrıca Darü'l-Fünun, Sebilü'r-Reşad, Sırat-ı Müstakım, Beyanü'l-Hak, Ceride-i İlmiyye vb. gibi nadir koleksiyonlar dijital ortamda da hizmete sunulmuştur. Bu eserlerin künyelerine web üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Kütüphanemizde “Kapalı Raf Sistemi” uygulanmaktadır. Sınıflama Sistemi olarak; dini konularda Dewey Onlu Sınıflama sisteminin 15. basımı, diğer konularda ise 20. basımı uygulanmaktadır. Kataloglama da Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları II (A.A.C.R.II)’nin sadeleştirilmiş şekli uygulanmaktadır. Kütüphanemizde “Açık Raf Sistemine” geçme alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Merkez ve Kocatepe kütüphanelerinde yer alan özellikle dini içerikli başvuru kaynakları açık raf sistemine göre düzenlenmiştir.  Kütüphanemizde eserlere bilgisayar aracılığıyla altı yoldan erişim sağlanmaktadır. Merkez ve Kocatepe’ deki kütüphanemizde toplam okuyucu kapasitesi 100 civarındadır. Kütüphanemizin otomasyon projesi  %100 oranında gerçekleştirilmiştir.

Kütüphanelerimizde “Kitap Güvenlik Sistemi” uygulanmakta olup, barkod uygulama çalışmaları da tamamlanmıştır.

Merkez kütüphanemiz hafta içi her gün 09:00–18:00 Kocatepe’de yer alan kütüphanemiz ise Cumartesi günleri de dahil olmak üzere 09:00–16:00 arası kesintisiz hizmet vermektedir. Her iki kütüphanemizde toplam 100 kişilik okuma solunu bulunmaktadır. Okuyucuya fotokopi imkanları sunulmaktadır. Kütüphanemiz eserlerini, kurum çalışanlarına istekleri halinde 15 gün süreyle ödünç vermektedir.

ANA SAYFA       SAYFA BAŞI

____________________________________________________________________________________________________


Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'ne ait sayfa ve linklerdeki bilgiler yazılı izin olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz. Sitenin en iyi şekilde görüntülenmesi için 1024 x 768 ekran çözünürlüğü önerilir. Site ve unsurlarına dair her türlü soru, öneri ve yorumlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Designed by YORDAM